Logo HARMÓNIAsMINERÁLMI.sk

Kontakt

Kontaktné údaje

Obchodné meno
Alica Kolesárová ASTER
IČO: 33291292
DIČ: 1032084658
IČ DPH: SK1032084658
Miesto podnikania
96001 Zvolen, Pod Holým Brehom 1618/5
Registrácia: Okresný úrad Zvolen, číslo živnostenského registra: 611-3077

E-mail: info@harmoniasmineralmi.sk
Tel.: 0903 219 651, 0917 489 763

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk